Fågelfaunan i olika skogsmiljöer

Bilder

Här följer ett antal bilder från olika skogsmiljöer samt skogsmiljöer som påverkats på olika sätt.

Lövskog:

Fågelrik lövskog Fågelfattig lövskog

Blandskog:

Fågelrik blandskog av löv- och barrträd

Barrskog:

Fågelrik barrskog Fågelfattig barrskog

Ungskog:

Fågelrik ungskog

Biobränsleuttag:

Skog efter uttag av träd för flisning Hög med träd för flisning, från skogen till vänster Uttag av ved

Parkröjningar:

Parkröjning Parkröjning och uttag av stammar för flisning

 

 

Ansvarig för hemsidan är Mats Forslund. Tel. 0226 - 70030.
E-post: fogelvak@algonet.se

Text och bilder: Mats Forslund