Fågelfaunan i olika skogsmiljöer

Länkar

Skogsvårdsstyrelsen

Naturvårdsverket

Världsnaturfonden

Sveriges Ornitologiska Förening

Svenska Naturskyddsföreningen

ArtDatabanken

Svenska skogslänkar

Kunskap direkt

Miljönätet

Miljömålsportalen

Svenska häckfågeltaxeringen


Ansvarig för hemsidan är Mats Forslund. Tel. 0226 - 70030.
E-post: fogelvak@algonet.se

Text och bilder: Mats Forslund