Fågelfaunan i olika skogsmiljöer

Rapporten

Rapporten "Fågelfaunan i olika skogsmiljöer - en studie på beståndsnivå" är utgiven i Skogsstyrelsens rapportserie (nr. 2003:2). Författare är Mats Forslund.

Rapporten kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från Skogsstyrelsens förlag, 551 83 Jönköping. Tel. 036 - 15 56 00 (Beställningsnummer 1700).

Ladda ner rapporten "Fågelfaunan i olika skogsmiljöer - en studie på beståndsnivå" som pdf-fil (1,6 MB) .

Du behöver Acrobat Reader för att öppna den.

 

Ansvarig för hemsidan är Mats Forslund. Tel. 0226 - 70030.
E-post: fogelvak@algonet.se

Text och bilder: Mats Forslund