Fågelfaunan i olika skogsmiljöer

Skogsfåglarnas miljöval - en studie på beståndsnivå

Målet med denna sida är att sprida kunskap om skogsfåglarnas miljöval. Informationen baserar sig på de resultat som kom fram vid undersökningen "Fågelfaunan i olika skogsmiljöer - en studie på beståndsnivå".

Här finns en redovisning av undersökningens resultat samt praktiska råd till den som vill skapa eller behålla en fågelrik skog. Informationen vänder sig till skogsägare och personer som brukar eller omvandlar skogen på olika sätt. Det kan gälla normalt skogsbruk, biobränsleuttag, parkröjningar, omvandling av skogsmark till betesmark m.m. Även den som är allmänt fågelintresserad hittar här matnyttig information.

Resultat och rekommendationer gäller för en ca 20 mil bred zon tvärs över Sverige i jämnhöjd med Avesta. För övriga delar av landet bör en anpassning ske efter vilka fågelarter, trädslag och buskar som förekommer där.


Ansvarig för hemsidan är Mats Forslund. Tel. 0226 - 70030.
E-post: fogelvak@algonet.se

Text och bilder: Mats Forslund